Carrefour Tanta

Carrefour Hypermarket (Tanta Orouba Mall)